Co náš čeká u hypoték od 1. 4. 2022?

Nová opatření ČNB k příjmům a maximální výši hypotéky se nezadržitelně blíží a tak si pojďme připomenout ta nejdůležitější pravidla, která jsem již zmiňoval v aktualitě v polovině ledna 2022.

Kdy začnou nová pravidla platit? 
Od 1. 4. 2022 vstupují v platnost nová zákonná opatření ČNB, která se budou týkat zajištěných úvěrů pro bydlení (hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření zajištěných zástavním právem k nemovitosti). Regulace ČNB nastavuje nová pravidla pro: 
•    DSTI
•    DTI
•    LTV

Co jednotlivé pojmy znamenají?

DSTI - Debt Service to Income 
Je podíl celkové výše všech měsíčních úvěrových splátek na čistém příjmu klienta (klientů) vyjádřený v procentech. V praxi to znamená, že celkové splátky všech úvěrů klienta, včetně nově poskytnuté hypotéky, nesmí překročit 45 % nebo 50 % příjmů .
Příklad:
Klient do 36 let může mít splátky nastaveny do výše 50 % z čistého příjmu.
Při měsíčním příjmu 30 000 Kč může mít měsíční splátky ve výši maximálně 15 000 Kč.  
Klient starší 36 let pak může mít splátky nastaveny maximálně do výše 45 % čistého příjmu. Při měsíčním příjmu 30 000 Kč může mít měsíční splátky ve výši maximálně  13 500 Kč.  

 
DTI - Debt to Income 
Je ukazatel celkové zadluženosti (součet zůstatků všech úvěrů), který nesmí překročit hranici 8,5 nebo 9,5násobku ročního čistého příjmu klienta.
Příklad : 
Klient do 36 let může čerpat úvěry v maximální výši 9,5násobku svého ročního čistého příjmu, což s měsíčním příjmem 30 000 Kč znamená hypoteční úvěr (zahrnující všechny úvěry  včetně nově poskytnutého) v maximální výši 3 420 000 Kč.
Klient starší 36 let může čerpat úvěry v maximální výši 8,5násobku svého ročního čistého příjmu, což  s měsíčním příjmem 30 000Kč znamená hypoteční úvěr (zahrnující všechny úvěry  včetně nově poskytnutého) v maximální výši 3 060 000 Kč.  

LTV 
Představuje poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti. Prakticky tento ukazatel říká, jak vysoký hypoteční úvěr si klient může vzít na základě odhadní ceny nemovitosti ( 80 %, 90 % ).
Příklad :
Klient do 36 let může čerpat hypoteční úvěr v maximální výši 90 % z odhadní ceny nemovitosti, což v případě odhadní ceny nemovitosti 2 000 000 Kč bude maximální výše hypotéky 1 800 000 Kč. 
Klient nad 36 let může čerpat hypoteční úvěr v maximální výši 80 % z odhadní ceny nemovitosti, což v případě odhadní ceny nemovitosti 2 000 000 Kč bude maximální výše hypotéky 1 600 000 Kč.    

Manželé, druh a družka
Pokud o úvěr žádají manželé (registrovaní partneři ) stačí, aby splňoval podmínku do 36 let alespoň jeden z nich, druhý může být starší. 
Pokud žadatelé nejsou manželé (registrovaní partneři ), musí být oba mladší 36 let. 
Smlouva musí být podepsána před dnem, kdy klient oslaví 36. narozeniny.