DSTI, DTI, LTV – o co jde a jak se změní od dubna 2022?

DSTI - Debt Service to Income 
DSTI je podíl celkové výše všech měsíčních úvěrových splátek na čistém příjmu klienta (klientů) vyjádřený v procentech. V praxi to znamená, že celkové splátky všech úvěrů klienta včetně nově poskytnuté hypotéky nesmí překročit určité procento jeho příjmů. 

Od dubna 2022 platí:
-    Klient do 36 let může mít splátky nastaveny do výše 50 % z čistého příjmu
Příklad: Při měsíčním příjmu 30 000 Kč může mít měsíční splátky ve výši maximálně 15 000 Kč.  
-    Klient starší 36 let pak může mít splátky nastaveny maximálně do výše 45 % čistého příjmu.
Příklad: Při měsíčním příjmu 30 000 Kč může mít měsíční splátky ve výši maximálně  13 500 Kč.  

DTI - Debt to Income 
DTI je pak ukazatelem celkové zadluženosti (součet zůstatků všech úvěrů), který nesmí překročit hranici 8,5násobku ročního čistého příjmu klienta. 

Od dubna 2022 platí:
-    Klient do 36 let může čerpat úvěry v maximální výši 9,5násobku svého ročního čistého příjmu.
Příklad: Klient s měsíčním příjmem 30 000 Kč může čerpat úvěry (všechny včetně nového hypotečního úvěru) v maximální výši 3 420 000 Kč.
-   Klient starší 36 let může čerpat úvěry v maximální výši 8,5násobku svého ročního čistého příjmu.
Příklad: Klient s měsíčním příjmem 30 000Kč měsíčně může čerpat úvěry (všechny včetně nového hypotečního úvěru) v maximální výši 3 060 000 Kč.  

LTV 
LTV představuje poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti. Prakticky tento ukazatel říká, jak vysoký hypoteční úvěr si klient může vzít na základě odhadní ceny nemovitosti.

Od dubna 2022 platí:
-    Klient do 36 let může čerpat hypoteční úvěr v maximální výši 90 % z odhadní ceny nemovitosti.
Příklad: V případě odhadní ceny nemovitosti 2 000 000 Kč, bude maximální výše hypotéky 1 800 000 Kč. 
-    Klient nad 36 let může čerpat hypoteční úvěr v maximální výši 80 % z odhadní ceny nemovitosti.
Příklad: V případě odhadní ceny nemovitosti 2 000 000,- bude maximální výše hypotéky 1 600 000 Kč.    

Do dubna výhodněji
Pokud máte možnost, je dobré si hypoteční úvěr vyřešit do konce března, kdy mohou v některých bankách platit ještě mírnější podmínky. Pokud chcete zjistit veškeré své možnosti, získat nejlepší podmínky a zařídit vše rychle a bez starostí, neváhejte se mi ozvat.