Hypotéka s manželkou/manželem, nebo raději bez?

V dnešním povídání o hypotékách bych se rád podíval na to, zda si můžete vzít hypoteční úvěr bez manžela/manželky, a pokud ano, tak za jakých podmínek. 

Nejprve trochu teorie o SJM, tedy o společném jmění manželů, co do něj patří a co ne.
Do SJM patří majetek nabytý za trvání manželství a závazky, které vznikly manželům za trvání manželství. Nově je součástí SJM také výnos/zisk z výlučného majetku jednoho z manželů. 

Do SJM naopak nepatří majetek a závazky nabyté před uzavřením manželství, stejně jako majetek nabytý darem, děděním či odkazem i v průběhu trvání SJM. 

A nyní už k otázce na začátku. Proč bych si vůbec bral hypoteční úvěr sám? Typickými důvody jsou:
-    jeden z manželů podniká a chce mít majetek firmy striktně oddělen od osobního 
-    manželé jsou v rozvodovém řízení, ale hypoteční úvěr je třeba vyřešit dříve, než dojde k rozvodu

Co musím udělat pro to, abych si hypoteční úvěr mohl vzít sám?
Musím si upravit SJM.

A jak dosáhnout úpravy SJM?
-    pravomocným rozhodnutím soudu (rozsudek soudu s vyznačenou doložkou právní moci) 
-    dohodou manželů o zúžení SJM ve formě notářského zápisu 
-    předmanželskou dohodou uzavřenou ve formě notářského zápisu 

Na co si dát pozor a co byste měli ještě vědět? 
-    banka při vyhodnocení příjmů počítá pouze s příjmy toho, kdo si hypoteční úvěr bere
-    do výdajů klienta započítává i výdaje druhého z manželů, a to jako vyživovanou osobu včetně všech dětí
-    do výdajů naopak banka nezapočítává úvěrové výdaje druhého z manželů 

Na závěr lze tedy konstatovat, že vzít si hypoteční úvěr sám lze, ale stojí to určitou administrativní i finanční zátěž, minimálně ve formě sepsání notářského zápisu.