Jak banky pohlíží na příjmy z vlastní s.r.o.?

Jste majitelem s.r.o. a chcete si vzít hypoteční úvěr na vlastní bydlení? 
Nevíte, zda je vám banka schopna započítat příjem z vaší společnosti?
Odpovědi na tyto otázky najdete v následující aktualitě.

Nejprve si pojďme říct, co to je příjem z vlastní společnosti:
-    Jedná se o příjem, který se dokládá na základě daňového přiznání s.r.o. včetně jeho příloh (výkazu zisků a ztrát, výsledovky a rozvahy).
Umí ho banky započítat?
-    Ano, umí, ale jen některé.
-    V současnosti tento příjem bez speciálních konzultací (pouze dle daňových přiznání a příloh) započítává především Česká spořitelna a Raiffeisen bank. 
Co ostatní banky?
-    Některé tento příjem neakceptují vůbec.
-    Jiné příjem z s.r.o. akceptují na základě individuálního posouzení, třeba Moneta Money bank. 

Jaké další příjmy banky akceptují, pokud klient vlastní s.r.o.?
a) Podíly na zisku z vlastní společnosti 
Podíl na zisku banky započítávají jako příjem s tím, že je třeba splňovat určitá kritéria:
o    Klient musí mít v s.r.o. minimální vlastnický podíl ve výši 25 %, někdy min. 50 %.
o    Výsledná částka může být krácena. Například vyplacený podíl 1 000 000 Kč může být upraven na 85 % (850 000 Kč). 
b) Příjem z vlastní společnosti – aneb vyplácení mzdy sám sobě
Příjem, který majitel společnosti získává tím, že je zároveň zaměstnancem společnosti, banky většinou započítávají. Mohou zde však uplatňovat přísnější pravidla:  
o    Příjem (mzda) chodí pravidelně na účet – neakceptuje se příjem v hotovosti.
o    Dokládá se daňové přiznání s.r.o., což se u běžných zaměstnanců, kteří mají příjem ze zaměstnání, nedokládá.
o    Banka si může vyžádat i další dokumenty, které například prokazují platbu sociálního a zdravotního pojištění.   

Na závěr mého dnešního povídání o příjmech z vlastní společnosti mi dovolte poznamenat, že klient, který vlastní s.r.o. a nevyplácí si příjem ani jako zaměstnanec, ani jako podíl na zisku, má stále možnost hypoteční úvěr získat po předložení daňových přiznání, kdy Česká spořitelna a Raiffeisen bank jsou schopny rychle a jednoduše tento příjem vyhodnotit. Klient tak hned ví, zda podmínku příjmu bude splňovat.