Kupujete nemovitost ve vlastnictví jen jednoho z manželů? Pozor na podpis zástavních smluv.

Dneska jsem si řekl, že se zaměřím na zajímavou věc, která občas nastane při koupi nemovitosti a je třeba, aby na ni byl připraven jak kupující, tak prodávající.
Jen na začátek chci sdělit, že pokud jako klient kupujete nemovitost na hypoteční úvěr, tak se vždy podepisuje tzv. zástavní smlouva, která slouží k zajištění hypotečního úvěru. Tuto zástavní smlouvu podepisuje jak budoucí vlastník – tedy ten, který si hypoteční úvěr na koupi pořizuje, tak prodávající – aktuální vlastník nemovitosti.

Co se může stát při podpisu zástavních smluv?
Představte si situaci, kdy prodávající je ženatý/vdaná, ale když se podíváte do listu vlastnictví (který ukazuje detaily o nemovitosti), je tam uveden pouze jeden z manželů.

Kdo podepisuje za prodávající stranu zástavní smlouvu?
Logicky se nabízí, že smlouvu podepisuje pouze vlastník nemovitosti uvedený v listu vlastnictví. Platí však, že je třeba zajistit i podpis druhého z manželů, který prodávanou nemovitost nevlastní.

Jaký je pro podpis druhého z manželů důvod?
Důvod je skryt pod názvem „rodinná domácnost“, což je pojem, který ve svém §747 uvádí nový občanský zákoník z roku 2014. Ten, když to velmi zjednoduším, říká, že druhý z manželů musí být chráněn a vlastně souhlasit s prodejem i zřízením zástavního práva nemovitosti. Svým podpisem tedy jaksi stvrzuje, že tuto nemovitost jeho partner (manžel, manželka) může prodat, jelikož společně s ním bydlí jinde. V podstatě tak prohlašuje, že prodejem nemovitosti nedojde k tomu, že by skončil na ulici.

Jak k tomu přistupují banky?
Vzhledem k tomu, že banky nemají příliš možnost ověřovat, zda v dané domácnosti druhý z manželů také bydlí, v podstatě striktně dodržují zásadu podpisu zástavních smluv i druhým z manželů.

Co by se stalo, kdyby nebyla zástavní smlouva podepsána oběma manželi?
Prodej nemovitosti by byl neplatný a klient by se octnul opět na začátku.

A co tím chtěl básník říct?
Pokud kupujete nemovitost a zároveň řešíte hypoteční úvěr, tak si vždy prověřte – i když tak činí sama banka – zda prodávající je svobodný a nemá náhodou povinnost zajistit na zástavní smlouvě i podpis druhé z manželů.