Příjmy mimo hlavní proud neboli příjmy doplňkové

Dnešním tématem jsou opět příjmy, tentokrát však takové, které lze zařadit do kategorie tzv. příjmů doplňkových. S trochou nadsázky lze říci, že se jedná o příjmy mimo hlavní proud, přičemž to jsou stále příjmy, které banka započítává a mohou klientům určitě zvýšit jejich bonitu. Vzhledem k tomu, že jsou výrazné rozdíly v částkách, které jednotlivé banky započítávají, je určitě dobré o nich vědět a najít takovou banku, která je k těmto příjmům vstřícná. Zvláště pokud chcete dosáhnout na vyšší hypoteční úvěr. 

Obecná pravidla pro započítávání doplňkového příjmu:
•    maximální započitatelná výše je zpravidla do výše hlavního příjmu (zaměstnání, podnikání)
•    nelze ho většinou započítat bez existence hlavního příjmu 
•    výše může být i procentuálně krácena 
•    existence musí být vždy doložena 

Jaké nejčastější typy doplňkových příjmů známe? 

Rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek započítávají banky do různé výše, někdy je omezen například na 10 000 korun. Příspěvek musí být doložen dokladem ze správy sociálního zabezpečení a výpisem z účtu.

Peněžitá pomoc v mateřství 
Tedy příspěvek, který rodič pobírá prvních pět měsíců po narození dítěte. Zde platí, že banka nezapočítává skutečnou výši příspěvku, ale uzná ho například jen do výše budoucího rodičovského příspěvku, popřípadě do konkrétní maximální výše stanovené bankou. Mezi českými bankami můžete narazit na omezení do výše 8 300 korun.

Výživné 
Aby je šlo uznat, musí být výživné oficiálně přiznaným příjmem doloženým rozhodnutím soudu a výpisem z účtu, na který chodí. Zase platí určitá omezení maximální výše, která má každá banka stanovena velmi odlišně – zatímco jedna banka započítá maximálně 3 500 Kč na jedno dítě, jiná až 10 000 Kč.

Invalidní důchod I.- III. stupně, vdovský důchod 
Také v případě uznání invalidních důvodů lze pozorovat mezi jednotlivými bankami velké rozdíly. Některá banka bere v úvahu jen I. stupeň invalidního důchodu, další pak všechny stupně. Jiná banka zase započítává vdovský důchod, jiná ne. Pokud tedy některý z těchto důchodů klient pobírá, je dobré mezi bankami pečlivě vybírat. 

Diety/cestovní náhrady 
Většinou je banka striktně započítá jen pokud se jedná o řidiče z povolání nebo palubní personál letadel (piloty/letušky). Celkový uznaný příjem je většinou ještě krácen například na 70 % celkových diet.

Výsluhový příspěvek (renta) 
Výsluhový příspěvek (vojáci, policisté, hasiči, celníci, členové vězeňské správy, BIS) je většinou započítán v plné výši.

Odměna pěstouna 
Velmi individuální posouzení. 

Neakceptovatelné doplňkové příjmy 
Na závěr ještě krátké pozastavení nad tím, co naopak banka nikdy do příjmů nezapočítává : 
•    podporu v nezaměstnanosti
•    příjmy z brigády
•    stipendium – mohou existovat výjimky u doktorandského studia
•    příjmy z kapitálového majetku
•    ostatní příjmy podle §10 zákona o daních z příjmů (z prodeje nemovitostí apod.)
•    příjmy z fotovoltaických elektráren