Příjmy ze zaměstnání

Příjem ze zaměstnání na dobu neurčitou

Patří mezi základní příjmy, které banka posuzuje při poskytování hypotečních úvěrů. Vždy započítává tzv. čistý příjem, a to většinou za posledních dvanáct měsíců, někdy také za poslední tři měsíce.  

Příjem ze zaměstnání na dobu určitou

Nelze jednoznačně konstatovat, že příjem na dobu určitou je automaticky brán jako příjem nezapočitatelný, ale jiná pravidla tady jsou. Především nesmí pracovní smlouva končit za dobu kratší, než jsou tři měsíce. Pokud ano, je třeba, aby klient prokázal např. dodatkem k pracovní smlouvě její prodloužení.

Příjem ze zaměstnání vyplácený v hovotosti

I tento příjem banky akceptují, ale je třeba konstatovat, že ne všechny. Pokud se tedy chystáte řešit hypoteční úvěr, doporučuji domluvit se zaměstnavatelem, aby Vám příjem zasílal na účet.