Příjmy ze zaměstnání na dobu určitou, vyplácené v hotovosti či příjmy z vlastní společnosti.

Dnes jsem se ve svém příspěvku rozhodl vnést trochu jasno do toho, jak je to s klienty, kteří si chtějí vzít hypoteční úvěr a jejichž příjmy pochází ze zaměstnání na dobu určitou, jsou vypláceny v hotovosti nebo pochází z vlastní společnosti.

Co v takových případech při vyřizování hypotéky čekat?
Pro začátek je dobré říct, že ani jeden z příjmů není pro banky tabu. Přesto ne každá banka příjem vždy uzná a pro všechny výše uvedené platí určitá přísnější pravidla. 

Příjem ze zaměstnání na dobu určitou
U tohoto příjmu vždy platí:
•    Pracovní smlouva nesmí končit za dobu kratší, než jsou tři měsíce. Pokud končí, je třeba, aby klient prokázal např. dodatkem k pracovní smlouvě její prodloužení.
•    V případě státního zaměstnance berou některé banky tento příjem stejně jako by byl klient zaměstnán na dobu neurčitou (např. učitel, hasič, policista).

Další pravidla pro tento příjem jsou v různých bankách odlišná. Pojďme si však uvést pár příkladů:
•    Česká spořitelna – klient musí být v pracovní poměru déle než 12 měsíců, popř. mít v závazku spoludlužníka, který má smlouvu na dobu neurčitou.
•    Komerční banka – klient musí být v zaměstnání déle něž 6 měsíců.
•    Hypoteční banka, Moneta Money Bank – klient musí mít smlouvu minimálně na 12 měsíců, a pokud ji má na dobu kratší, musí být již alespoň 1x prodloužena.

Příjem ze zaměstnání vyplácený v hotovosti
Tento příjem akceptují pouze některé banky. I pokud jej banka akceptuje, je třeba být připraven na to, že kromě potvrzení o příjmu a výplatních pásek si banka může tento váš příjem dále ověřovat. Může si vyžádat doklady ze správy sociálního zabezpečení o placení záloh nebo ho ověřovat voláním do firmy, ve které pracujete.

Příjem ze zaměstnání vyplácený z vlastní společnosti
Tento příjem banky posuzují mnohem přísněji. Jedná se o příjem z vlastní společnosti – tedy o případ, kdy je klient majitelem (nebo v příbuzenském vztahu s majitelem) společnosti a zároveň i jejím zaměstnancem. Pro uznání takového příjmu banka kromě potvrzení o příjmech a výpisů z účtu, kam příjem chodí, posuzuje i vlastní společnost. To provádí většinou na základě doložení daňových přiznání, ze kterých lze vidět, že daná společnost skutečně příjem vyplácí. Zde platí, že pokud by si klient vyplácel příjem v hotovosti z vlastní společnosti, tak ho banky většinou neakceptují.  

Moje doporučení:
Pokud si plánujte vzít hypoteční úvěr, dohodněte se se svým zaměstnavatelem, aby vám příjem rozhodně vyplácel pravidelně na účet a samozřejmě pokud to lze, pokuste se získat smlouvu na dobu neurčitou. Vyhnete se tím zvýšené administrativní zátěži a také tomu, že banka, která by vám nabízela ty nejvýhodnější podmínky, by vám nemohla hypoteční úvěr poskytnout.