Proč je pojištění nemovitosti k hypotéce povinné?

Dnes bych se chtěl zabývat pojištěním nemovitosti a tím, proč je ke sjednání hypotéky povinné. Odpověď není tak složitá. Je to proto, že hypoteční úvěr je zajištěn nemovitostí. Ta proto musí být po celou dobu hypotečního úvěru v řádném technickém stavu, tak, aby banka v krajním případě mohla nemovitost prodat.
Kdyby tedy tato nemovitost nebyla pojištěná a například by kompletně shořela, mohl by klient přestat hypoteční úvěr splácet a banka by nezískala půjčené prostředky zpět.

Jaký typ pojištění nemovitosti je potřebný?
 V obecné rovině lze toto pojištění charakterizovat jako pojištění proti živelným rizikům, tedy proti požáru, vodovodnímu nebezpečí (tj. když vám doma praskne topení a voda z něj výrazně poškodí nemovitost) a vichřici. Součástí může – nebo v záplavových oblastech musí – být i pojištění proti povodním a záplavám. 

Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti
Rozdíl mezi oběma pojištěními se často vysvětluje tím, že kdybyste nemovitost otočili vzhůru nohama, tak to, co z ní vypadne, se pojišťuje formou pojištění domácnosti. To, co zůstane, jako jsou zdi, podlahy nebo střecha, spadá do pojištění nemovitosti. Povinně se pak vždy sjednává pouze pojištění nemovitosti, nikoliv domácnosti.

Kupní částka občas nestačí – na kolik nemovitost pojistit?
V otázce pojištění je vždy důležitá tzv. reprodukční hodnota, jinak také nová hodnota. Co tato hodnota vyjadřuje? Konkrétně částku, za kterou – v případě, že hypoteční nemovitost například celá shoří – ji lze při současných cenách znovu postavit. 
V praxi se proto klienti někdy podivují nad tím, že koupili starší rodinný domek třeba za dva miliony korun, ale pojištění musí být uzavřeno například na tři a půl milionu korun. Je to dáno právě tím, že kdyby jim tento starší domek za dva miliony shořel, tak by stejný, nový postavili za tři a půl milionu korun.  
Někdy je však v tomto ukazateli banka trochu mírnější a klientovi, který si vezme hypoteční úvěr třeba jen na polovinu kupní ceny, stanoví nutnou pojistnou částku na nižší hodnotu, než je ta reprodukční. Je však třeba podotknout, že i když klient může nemovitost pojistit na nižší částku, přesto bych doporučoval nemovitost vždy pojistit ve výši její reprodukční hodnoty.

Byty mívají výjimku
Další zajímavost související s pojištěním nemovitosti je, že v případě bytů některé banky nestanovují pojištění na reprodukční hodnotu, ale na libovolnou hodnotu určenou klientem. Je to dáno tím, že se nepředpokládá, že spadne byt uprostřed panelového domu, a tudíž stačí pojištění pro případ požáru, vichřice a vodovodního nebezpečí, a to na částky, které umožní dát jednotku do původního stavu. Opět proto, aby banka měla dostatečně kvalitní zástavu po celou dobu hypotéky. 
 

Pojištění je vinkulováno ve prospěch banky – co to znamená? 
Vinkulace znamená v podstatě omezení možnosti nakládat s určitou věcí. Vinkulace pojištění nemovitosti tedy zajištuje, že klient při pojistné události nemůže pojistné plnění jen tak vybrat. Naopak musí po dohodě s bankou pojištění použít na opravu dané nemovitosti, v krajním případě, kdy dojde k totálnímu zničení nemovitosti, pak pojistné plnění od pojišťovny musí použít k doplacení hypotéky.

Jako vždy bych na závěr k pojištění nemovitosti rád podotknul, že je vhodné se o jeho detailech poradit se zkušeným pojišťovacím poradcem a rozhodně se nespoléhat jen na informace od banky. Je také namístě se poradit i o pojištění domácnosti, které k hypotéce sice požadováno není, ale v případě vykradení nemovitosti vám může vytrhnout nehezký trn z paty.