Spolužačky, víš, kolik jim je let? A do kdy si mohou vzít hypotéku?

Tato legendární hláška dnes již zesnulého Josefa Abrháma ve filmu Vrchní, prchni! kterého za jeho filmy zbožňuji, mě napadla po mém nedávném srazu se spolužáky z gymnázia.
Spolužačky samozřejmě vypadají skvěle, kromě jejich stále svěží vizáže jsme se však dostali i k tématu hypoték. Zejména jsme se točili kolem toho, jak to je, když si zkrátka budou chtít vzít hypotéku, nebo s ní třeba pomoci svým dětem.

Dostali jsme se tak ke dvěma hlavním otázkám:
1.    Do jakého věku mi banka poskytne hypoteční úvěr?
2.    Co když děti mají nedostatečný příjem, mohu s nimi vstoupit do závazku?

Do jakého věku mi banka poskytne hypoteční úvěr?
Banky poskytují hypoteční úvěr s tím, že jej klient musí mít splacen nejpozději do věku 70 let s tím, že jedna povoluje splácení dokonce do 72 let. Zároveň celková splatnost hypotéky může být nastavena na maximálně 30 let.
Znamená to, že klient ve věku 30 let dostane hypoteční úvěr se splatností až 30 let, tedy do věku 60 let. Klient ve věku 45 let bude mít maximální splatnost 25 let, tedy do 70 let věku.
Některé banky přitom do celkové splatnosti počítají i samotnou dobu čerpání hypotečního úvěru. Jak je to myšleno? Pokud klient staví rodinný dům a má nastavenou splatnost na 30 let s tím, že hypotéku bude čerpat postupně 2 roky, tak bude vlastně splácet jen 28 let. Celková měsíční splátka tak bude vyšší.   
 
Co když děti mají nedostatečný příjem, mohou s nimi rodiče vstoupit do závazku?
Dobrá zpráva pro všechny děti – rodiče k tomuto přistoupit samozřejmě mohou. Existují však velké rozdíly v tom, jak jednotlivé banky tuto situaci vyhodnocují. Proto v případě, že by u klientů taková potřeba nastala, je třeba prozkoumat kritéria každé jedné instituce zvlášť.
Uvedu pár příkladů, jak to banky mají:
-    Některé trvají na tom, že pokud dítě nemá dostatečný příjem, je nutné nastavit dobu splatnosti hypotéky podle věku rodiče, takže je-li rodiči 55 let, maximální splatnost hypotéky není vyšší než 15 let, což s sebou může nést vyšší splátky.
-    Jiné banky naopak povolují splatnost 30 let i když je rodiči např. 55 let, a to za předpokladu splnění různých podmínek, třeba:
o    dítě má příjmy na splácení 50 % úvěru
o    dítě má měsíční příjem alespoň ve výši splátky úvěru 

Krátké shrnutí na závěr.
Jako klient musíte mít hypotéku do 70 (popřípadě 72) let vždy splacenou, maximální doba splatnosti je přitom 30 let, ať už si úvěr berete ve 20 nebo 40 letech. 
Zároveň existuje možnost vstupu rodičů do hypotéky dětí, nemají-li děti dostatečný příjem pro získání úvěru. V těchto případech existuje možnost mít splatnost hypotéky 30 let (tedy mít i nižší splátky), a to i za předpokladu, že rodič má třeba 55 let a v běžném případě by splatnost jeho hypotéky neměla přesáhnout 15 let.